Wist u dat?

 • Wist u dat? Bij betaald/gereguleerd parkeren (het parkeerplan):
 • Op de piekmomenten, de parkeerdruk in de gehele wijk maximaal 97% is en er dus voldoende parkeerplekken zijn. Bij een nieuw onderzoek in opdracht van de gemeente was dit getal nog hoger maar dat was enkel en alleen rondom het Graaf Ottoplein.
 • Het parkeerplan lost niks op want door het parkeerplan komen er geen extra parkeerplekken bij in de wijk. Dus je krijgt dezelfde plek alleen moet je er nu voor gaan betalen.
 • geen garantie krijgt op een parkeerplek voor de deur of in de buurt.
 • Indien u geen vergunning heeft, u (en uw bezoek) maximaal €1,75 euro per uur  in de parkeermeter moeten stoppen. Dit alles tussen 9:00 tot 23:00 uur van maandag t/m zaterdag en van 12.00u tot 23:00u op zondag. Per dag kan dit bedrag oplopen tot €22,75.
 • Dat er derhalve voor nieuwe toekomstige bewoners van uw woning aan het Graaf Ottoplein en omgeving en St. Marten geen vergunningen meer zullen worden afgegeven voor een tweede auto. U kunt uw recht van 2 parkeervergunningen dus niet overdragen bij verkoop van uw woning.
 • Dat als u voor betaald parkeren stemt dit voor lange termijn is en dat dit niet zomaar terug te draaien is.
 • Dat betaald parkeren altijd duurder wordt.
 • Dat een betaald parkeerzone altijd uitbreidt.
 • Dat de gemeente er naar streeft om in de toekomst minder vergunningen af te geven, ook per woning.
 • Een bezoekerspas niet gratis is en slechts een beperkt aantal uren per jaar geldig.
 • Naar alle waarschijnlijkheid Klarendal de volgende wijk is waar betaald parkeren wordt ingevoerd en u dan geen uitwijkmogelijkheden meer heeft.
 • Dat u nu een keuze heeft om verder weg te parkeren en dat u bij de invoering van betaald parkeren uw tweede auto hoe dan ook verder weg moet staan (dit geldt voor Graaf Ottoplein e.o en Sint Marten).
 • Wist u dat de gemeente met een enquête komt over wel of niet invoeren van betaald/gereguleerd parkeren in de wijk en dat de gemeente zich zal houden aan de uitslag. Het is dus van belang dat u allemaal de enquête invult.
 • Dat de gemeente niet-reguleren nog steeds als optie ziet.
 • Dat wij deze wist-u-datjes aan de gemeente hebben laten zien en zij dit geverifieerd hebben.