Enquête

Dit is uw laatste kans!

Gelukkig is de gemeente niet helemaal doof geweest voor het geluid dat op de bewonersavond aanzwelde. Er komt een kans om dit onzalige plan af te keuren.

Hulde aan de gemeente hiervoor!(dat mag ook gezegd worden).

Ieder adres in onze wijk gaat een brief van de gemeente krijgen met de toelichting van het plan en een enquête  waarmee we kunnen beslissen of we dit willen of juist niet.

Het moge duidelijk zijn dat wij optie 1 niet reguleren(=niet betaald parkeren) adviseren.

Wij komen hier op terug zodra we de informatie hierover goed hebben doorgenomen.