Consequenties

  • Parkeerplan: komen er parkeerplaatsen dankzij het parkeerplan bij? NEE

Het Parkeerplan waarover wij als buurtbewoners kunnen gaan stemmen levert GEEN extra parkeerplaatsen in de wijk op. In de praktijk van alledag zal dat straks gaan betekenen dat jij jouw auto op dezelfde plek als je nu ook al doet zult gaan parkeren: alleen dán kost je dat € 141,= per jaar. Dat bedrag betaal je voor je Parkeervergunning. Kortom: heb jij recht op een plekje voor de deur of in de straat: NEE.

  • Parkeerplan: kost dat vrije parkeerplaatsen? JA

Bij de herinrichting van de Apeldoornseweg worden parkeerplaatsen opgeheven. Ook als er een nieuwe openbare voorziening komt zoals bijvoorbeeld een nieuwe ondergrondse afvalcontainer dan voorziet dit Parkeerplan niet in een vervangende nieuwe parkeerplek. Kortom; al deze parkeerplekken verdwijnen dus.

  • Verbetert de situatie als je een 2eauto hebt? NEE

In onze wijk hebben heel wat huishoudens een 2eauto. Dat is zelden uit luxe maar vaker meer een noodzaak omdat jullie allebei mobiel moeten zijn. Mobiel bijvoorbeeld vanwege jullie werk maar ook mobiel om andere redenen. Dat bepaal je hoe dan ook zélf. En ook voor jullie 2eauto geldt dat je soms dichtbij en soms weer een straatje verder moet parkeren. En als je pech hebt 2 straatjes verder. In dit Parkeerplan móet je je 2eauto altijd veel verder weg parkeren op een zogenaamde satellietplek. Dat is een plek die door de gemeente is aangewezen voor de zogenaamde 2evergunninghouders. Die plek ligt echt aan de buitenzijde van onze wijk en afhankelijk van waar je in de wijk woont is dat werkelijk vér van jullie woning. Dus als een van jullie straks met jullie 2eauto door de wijk rijdt en je ziet een parkeerplek in de straat of zelfs voor je deur dan mag je daar NIET parkeren.

  • Wordt het lastiger om in de toekomst je woning te verkopen? JA!

In het Parkeerplan heb je als huidige bewoner recht op maximaal 2 vergunningen. Een vergunning om ergens in de buurt van je woning te parkeren en de 2evergunning voor de satellietplek. En ook deze vergunning gaat je € 141,= per jaar kosten dus dat is € 282,= in totaal per jaar. Maar als je straks je woning wilt gaan verkopen dan hebben de kopers van jouw woning nog maar recht op ÉÉN parkeerplek/parkeervergunning als je in St. Marten en Graaf Ottoplein e.o. woont! En dat geldt dan weer niet voor Sonsbeek-Noord want daar mogen volgens het parkeerplan wél bij verkoop van de woning 2 vergunningen behouden blijven. Dat is letterlijk en figuurlijk meten met 2 maten.

En in een geliefde wijk als de onze en vanwege de marktontwikkelingen zullen onze woningen alleen maar meer waard worden. Dat is enerzijds een mooie ontwikkeling maar anderzijds betekent dat vaak wel dat de nieuwe kopers allebei vanwege een baan of vanwege een privé situatie (scheiding, omgangsregeling, het verlenen van mantelzorg) vaak de mobiliteit van een 2eauto nodig hebben. Maar voor deze 2eauto is dan niets geregeld! ‘Zoek het maar uit met je 2eauto’ is wat in feite dit Parkeerplan zegt en dat zal veel potentiële kopers  van jouw woning gaan afschrikken. Dit maakt de verkoop van jouw woning in de toekomst een heel stuk lastiger en dat zal een nadelige invloed kunnen hebben op de verkoopprijs. Dus zelfs als je nu geen auto hebt of maar 1 auto dan nog kun je in de toekomst geconfronteerd worden met de nadelige gevolgen van dit Parkeerplan!